Oferta

DLA OSÓB FIZYCZNYCH:

* porady prawne,
* sporządzanie pozwów, apelacji, zażaleń, odwołań, skarg, pism procesowych,
* usługi prawne z zakresu spraw:
- spadkowych,
- majątkowych,
- rozwodowych, alimentacyjnych, o separację i władzę rodzicielską,
- pracowniczych, ZUS,
* upadłość konsumencka,
* inne usługi prawne.

DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH:

* porady prawne,
* sporządzanie pism procesowych,
* prowadzenie spraw z tytułu roszczeń o zapłatę,
* windykacja należności,
* pomoc przy zakładaniu i rejestracji firm,
* usługi prawne z zakresu spraw pracowniczych, ZUS,
* inne usługi prawne.