Biuro Prawno-Podatkowe

Beata
Wysocka-Skrzypek

88-100 Inowrocław ul. Kr. Jadwigi 18/1
( I piętro, wejście od ul. Łącznej )
tel. kom.: 510-050-953
beata.skrzypek@op.pl